Medborgarplatsen och Tranströmerbiblioteket

 

 

 

 Medborgarplatsen

 

 

 

  Medborgarplatsen hösten 2020 

 

 

 

 

Medis hösten 2020

 

 

 

 

 

               

 Tranströmerbiblioteket

 

                

 

 Tranströmerbiblioteket

 

                                                                     

   

    Medborgarhuset 2020 på hösten

 

 

 

 

Tranströmerbibblan 2020 hösten

 

 

Tranströmerbiblioteket

 

Tranströmerbiblioteket